جایزه به کمپین یک میلیون امضاء زنان ایرانی
bbc persian
08-Oct-2009

هر سال در سالروز ترور آنا پولیتکاوسکایا، روزنامه نگار مستقل روسی جایزه ای به زنانی که در زمینه حقوق زنان در مناطق جنگی و خطرناک فعالیت می کنند اهدا می شود. جایزه امسال به کمپین یک میلیون امضاء زنان ایرانی داده شد. ژیار گل گزارش می دهد

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark