برخورد درصورت ادامه دیدار با خانواده های آسیب دیدگان حوادث اخیر
Norooz News
07-Oct-2009
ستانداری تهران طی نامه‌ای خطاب به رییس شورای شورای شهر تهران اعلام کرد که اعضای این شورا حق دیدار با خانواده های آسیب دیدگان حوادث اخیر را ندارند. در نامه ای که به امضای معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران رسیده است، تاکید شده که " تدوام سرکشی ها در آینده به منزله یک اقدام تحریک آمیز تلقی خواهد شد که پیگیری آن ضرورت خواهد یافت".

به گزارش نوروز، در نامه شدید اللحن استانداری، دلجویی و دیدار اعضای شورای شهر تهران از خانواده های آسیب دیدگان حوادث اخیر اقدامی در راستای افزایش دامنه تنش ها خوانده شده است.

برخی اعضای شورای شهر همچون معصومه ابتکار، که ریاست سازمان محیط زیست در دوره اصلاحات را عهده دار بود، همچنین احمد مسجد جامعی، وزیر ارشاد دولت خاتمی به همراه برخی دیگر از اعضای شورای شهر با حضور در منزل شهدای جنبش سبز از خانواده های آنها دلجویی کرده بودند.

برخی مادرا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark