البرادعی: توافق ايران و آژانس برای بازديد از تاسيسات هسته‌ای قم
ILNA/gooya.com
04-Oct-2009 (3 comments)

مدير کل آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرد: ايران در مورد تاسيسات قم به قوانين قديمی آژانس استناد می‌کند و اين تفسير مورد پذيرش آژانس نيست و ما در اين زمينه اختلاف‌نظر داريم.
محمد البرادعی در کنفرانس خبری مشترک صبح امروز خويش که با حضور علی‌اکبر صالحی؛ رئيس‌سازمان انرژی اتمی ايران و محمد سلطانيه؛ نماينده ايران در آژانس برگزار شد، افزود: در قوانين پيشين بايد کشورها ۶ ماه قبل از اقدام به تاسيس به آژانس خبر می‌دادند که در سال ۲۰۰۲ اين قوانين تغيير کرد و کشورها بايد از زمان تصميم به ساخت تاسيسات هسته‌ای، به آژانس اطلاع می‌دادند و ايران هم بايد طبق قوانين جاری عمل می‌‌کرد.
وی با اشاره به اينکه سفرش به ايران برای شفاف‌سازی در مورد تاسيسات قم بوده است، افزود: توافق شد که ۲۵ اکتبر از اين تاسيسات بازديد کنيم.
البرادعی گفت: در مورد سوخت‌ غنی‌شده نيز ما پيشنهاد داديم که ايران سوخت را بدهد و ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

Salam Shifteh, please see the following:

by Ostaad on

//iranian.com/main/news/2009/10/05/has-ir...

As many highly complex legal issues, there seems to be a difference of opinion among experts. The fact is even IAEA has portayed Iran to be "on the wrong side of the law", which is not the same as saying Iran has violated the law. I'll leave it at that.

 

 


Shifteh Ansari

Salam Ostaad

by Shifteh Ansari on

Happy Sunday evening!  The article explains the reason this is a source of dispute with ElBaradei--they reported the Qum facility not when they started building it (as they should have), but a year later.

مدير کل آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرد: ايران در مورد تاسيسات قم به قوانين قديمی آژانس استناد می‌کند و اين تفسير مورد پذيرش آژانس نيست و ما در اين زمينه اختلاف‌نظر داريم.
محمد البرادعی در کنفرانس خبری مشترک صبح امروز خويش که با حضور علی‌اکبر صالحی؛ رئيس‌سازمان انرژی اتمی ايران و محمد سلطانيه؛ نماينده ايران در آژانس برگزار شد، افزود: در قوانين پيشين بايد کشورها ۶ ماه قبل از اقدام به تاسيس به آژانس خبر می‌دادند که در سال ۲۰۰۲ اين قوانين تغيير کرد و کشورها بايد از زمان تصميم به ساخت تاسيسات هسته‌ای، به آژانس اطلاع می‌دادند و ايران هم بايد طبق قوانين جاری عمل می‌‌کرد.

 


Ostaad

Shifteh, why exactly should the IRI have reported...

by Ostaad on

"the site" last year, and not this year?!!! Are you aware of a clause, section or paragraph in the NPT that obligates Iran to do so?

I'm not aware of such provision and I'll be thankful if you could point that out.