یک ایرانی مظنون پيچيده ترين سرقت جهان
Etemad via Jahan News
03-Oct-2009

روزنامه اعتماد: يک مرد ايراني به جرم دست داشتن در يکي از پيچيده ترين سرقت هاي جهان توسط پليس سوئد بازداشت شد و تحقيقات از او در حال انجام است. اين سرقت با استفاده از يک فروند هلي کوپتر در شهر استکهلم انجام شده و پليس علاوه بر اين ايراني 31 ساله، پنج نفر ديگر را نيز بازداشت کرده است.

ساعت 5/5 بامداد چهارشنبه 23 سپتامبر - اول مهرماه- يک فروند هلي کوپتر سفيد رنگ روي پشت بام ساختمان يک شرکت ارائه دهنده خدمات امنيتي و نگهباني فرود آمد. اين شرکت موسوم به «جي 4 اس» يکي از شرکت هاي معتبر و شناخته شده است که در انبار آن مبلغ زيادي پول نقد نگهداري مي شد.

پس از فرود هلي کوپتر در منطقه وست بريا واقع در جنوب استکهلم مردان ناشناسي از آن پياده شدند و بخشي از سقف شيشه ساختمان را تخريب کردند. پس از آن صداي چند انفجار پياپي شنيده شد و 21 کارمندي را که آن زمان در شرکت جي 4 اس حضور داشتند به وحشت انداخت. آنها سراسيمه با پليس تماس گرف... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark