خاطره دستيار ارشد رييس جمهوري از تجمع مخالفان در نيويورک
IRNA
03-Oct-2009

به گزارش ايرنا، سيد "مجتبي ثمره هاشمي" گفت: يکي از توطئه هاي دشمن در زمان حضور رييس جمهوري در مجمع عمومي سازمان ملل در ژنو تجمع تعدادي از ضد انقلاب ها در مقابل سازمان ملل بود. وي ادامه داد: حداقل 350 هزار خانواده ايراني داريم که در دفتر حفاظت منافع ايران که حدود 5/1 ميليون نفر مي شوند در واشنگتن ثبت شده است. وي گفت: مخالفان نظام اسلامي قبل از حضور احمدي نژاد در اجلاس نيويورک با تبليغات بسيار و اقداماتي همچون در اختيار گذاشتن اتوبوس مجاني، بليت مجاني و تدارک غذا، ايرانيان مقيم آمريکا را براي حضور در نيويورک و تبليغ عليه احمدي نژاد تشويق مي کردند. ثمره هاشمي افزود: زماني که ما آنجا رفتيم با همه اين تبليغات فکر نمي کنم بيش از دو هزار نفر آمده بودند و جالب اينکه بعضي از آنها حتي نمي دانستند چي به چيه.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark