دادستان تهران: اقرار متهمان مشروع است
BBC Persian
03-Oct-2009

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفت اقرار متهمان حوادث بعد از انتخابات در دادگاه ها دارای مبنای قانونی در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی ایران است و دادگاه طبق اقرار متهمان حکم صادر خواهد کرد. آقای جعفری که در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، شرکت کرده بود، گفت: "مباحثی که در برخی مطبوعات مطرح شد مبنی بر این که اقرارها، اعترافاتی است که به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعیت است، صحیح نیست." دادستان تهران که حدود یک ماه پیش جانشین سعید مرتضوی شد، همچنین گفت قوه قضئیه با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات که مرتکب جرم شده اند برخورد می کند و "هیچ کس در دستگاه قضایی حاشیه امن نخواهد داشت و دادستانی به سراغ کسانی که مرتکب جرم شوند، خواهد رفت."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark