سپاه مسئول مستقیم سلامت زیدآبادی است
Rooz Online / Nader Karami
02-Oct-2009

رشید اسماعیلی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) در گفتگو با روز ضمن انتقاد از دخالت نظامیان در امور قضایی  نسبت به سلامت جسمی و روحی احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان ادوار ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بیانیه سازمان متبوع اش که بازداشت زندانیان سیاسی اخیر توسط سپاه پاسداران را "گروگانگیری" خوانده، گفت: "فرمانده سپاه پاسداران مسئول مستقیم حفاظت از سلامت زیدآبادی است".

وی ضمن ابراز تاسف از برخوردهای صورت گرفته با فعالین سیاسی و روزنامه نگاران افزود: "احمد زیدآبادی خصوصا به دلیل دیدگاههای دگر اندیشانه اش در حوزه روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه همواره با امواج خشم و کینه اقتدارگرایان مواجه بوده است، گویا اکنون و به دنبال کودتای 22 خرداد کودتاچیان کینه جو فرصت را برای انتقام گیری از زید آبادی مناسب دیده اند".

وی در ادامه گفت: "اینکه زید آبادی گفته است ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark