سولانا: ايران با بازديد آژانس از تاسيسات اتمى قم موافقت كرد
Radio Farda
01-Oct-2009

خاوير سولانا در پايان نشست گروه ۱+۵ با ايران از موافقت تهران با بازديد بازرسان آژانس از تاسيسات اتمى قم ظرف دو هفته آينده خبر داد و سعيد جليلى نيز مذاكرات ژنو را «مثبت» ارزيابى كرد.

گفت وگوهاى يك روزه ايران و پنج كشور عضو دائم شوراى امنيت همراه با آلمان روز پنجشنبه در دو نوبت در ويلايى در نزديكى شهر ژنو سوئيس برگزار شد.

در پايان اين نشست ها، خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا به نمايندگى از گروه ۱+۵ و سعيد جليلى از سوى ايران، در گفت و گو با خبرنگاران، ارزيابى خود را از نتايج مذاكرات بيان كردند.

آقاى سولانا در اين زمينه گفت: مذاكرات روز پنجشنبه «تنها يك آغاز است و ما نياز داريم كه شاهد پيشرفت برخى گام هاى عملى در باره مسائلى باشيم كه امروز در خصوص آنها بحث كرديم.»

وى افزود: قرار است ايران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز ۱۸ اكتبر نشست تازه اى را در شهر وين، پایتخت اتريش، برگزار كنند. >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark