فرمانده ناجا: کهريزک بزرگنمايی شد و اتفاقات ديگر هم هيچ‌ صحت ندارد
ILNA via gooya.com
30-Sep-2009

- اينکه بخواهيم سياسی برخورد کنيم و بگوييم حتما يکی از فرماندهان ناجا بازداشت شود درست نيست.
- در رابطه با موضوع ۱۸ تير نيز اگر عوامل غيرمسئول دخالت نکرده بودند شايد بسياری از اغتشاشات با مدارا حل می‌شد.

ايلنا: فرمانده نيروی انتظامی پس از پايان مراسم در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا درباره حوادث اخير و موضوع کهريزک گفت: در موضوع ايلنا: کهريزک بزرگنمايی شد و اتفاقات ديگر هم هيچ‌کدام صحت ندارد. در اين پرونده هفت تا ۱۰ مامور نيروی انتظامی که ارتباط مستقيم با پرونده داشته اند نيز دستگير شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، فرمانده نيروی انتظامی با حضور در جمع خبرنگاران ادامه داد: در موضوع کهريزک حادثه‌ای که رخ داد بسيار بزرگنمايی شد و حوادث و اخبار ديگر رانيز ما قبول نداريم و هيچ‌ کدام صحت نداشت. البته نارسايی‌هايی را هم قبول داريم که در مورد آنها نيز بزرگنمايی شد.

فرمانده ناجا با بيان اين... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark