پیشنهاد احمدی نژاد برای نشستن بر سر یک میز با اوباما
BBC Persian
30-Sep-2009 (one comment)

رئیس جمهوری ایران پیشنهاد کرده است که مذاکرات کشورش با پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان، تا سطح سران اتقاء یابد.

محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه ۸ مهر (۳۰ سپتامبر) در حاشیه جلسه هیأت دولت ایران به خبرنگاران گفت که برای مذاکره با کشورهای گروه ۱+۵ ساختاری پیشنهاد کرده که در آن "مجمع سران" نیز پیش بینی شده است.

او گفت که در این پیشنهاد سه کمیته تخصصی در نظر گرفته شده که مصوبات خود را به "شورای نمایندگان" کشورها ارجاع می دهند و تصمیماتی که در این شورا مورد توافق قرار گیرد، نهایتا در مجمع سران بررسی خواهد شد.

گروه ۱+۵ شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان است.

این نخستین بار پس از قطع روابط ایران و آمریکا در فروردین ماه سال ۱۳۵۹(آوریل ۱۹۸۰) است که یک مقام عالی رتبه ج... >>>

Shifteh Ansari

Bacheh, boro begoo bozorg taret biyad!

by Shifteh Ansari on

Whom is he kidding here?!!  Obama should insist to talk to the real decision makers in Iran.  Ahmadinejad is a joke.


Share/Save/Bookmark