به دنبال اعتراضات دانشجویی نیروهای انتظامی کنترل میادین اصلی تهران را بدست گرفتند
Advar News
30-Sep-2009

با شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و اوج گیری دوباره اعتراضات دانشجويي نسبت به كودتاي انتخاباتي اخير، از بعد از ظهر امروز با استقرار وسیع نيروهاي انتظامی در سطح شهر، بار ديگر در شهر تهران فضاي پادگاني حكمفرما شد.

به گزارش نوروز، از عصر امروز تمامی دورتا دور میدان انقلاب و خیابان انقلاب در فواصل بسیار نزدیک به هم نیروهای انتظامی مستقر شده بودند.
فضاي سایر نقاط شهر تهران نیز امروز دگرگون بود؛ به گونه اي كه در زماني كوتاه، نيروهاي انتظامی با استقرار در ميادين اصلي همچون میدان انقلاب، 7 تیر، ولیعصر، ونک و خیابان های حافظ، انقلاب، بلوار کشاورز و ... چهره اي پادگاني به شهر بخشيدند.
در ساعات آغازین شب نیز ون های نیروی انتظامی در تعداد زیاد از میدان ولیعصر به سمت خيابانهاي نزديك به دانشگاه های تهران گسیل شدند.
به نظر می رسد استقرار دوباره نیروهای نظامی و انتظامی در سطح شهر تهران به دلیل آغاز سال تحصی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark