بان خواستار شفافیت ایران در مورد برنامه اتمی شد
BBC Persian
29-Sep-2009 (one comment)

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه بار دیگر از ایران خواست به طور کامل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را در ارتباط با برنامه اتمی خود از جمله تاسیسات تازه افشا شده غنی سازی اورانیوم در نزدیکی قم اجرا کند.

وی در کنفرانسی خبری در مقر سازمان ملل، پیش از گفت و گو با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، گفت که "اثبات" غیرنظامی بودن برنامه اتمی ایران به عهده تهران است.

وی گفت که در جریان ملاقات هفته گذشته با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، این موضوع را با او در میان گذاشته است.

آقای بان گفت که او آقای احمدی نژاد را ترغیب کرد که درهای تاسیسات غنی سازی تازه افشا شده را "فورا به روی بازرسان بگشاید و به شکلی سازنده وارد مذاکرات شود."

ایران گفته است که به زودی یک جدول زمانی برای بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی ات... >>>

Shifteh Ansari

Ban can talk?!! How about on human rights now?!

by Shifteh Ansari on

Mister Ban says he has talked to Mahmoud Ahmadinejad about Iran's newly discovered Qum facility.

Why didn't he ask him about killing Iranians after cheating in the elections?

Why hasn't he answered calls from scholars and ordinary people to hold the Iranian government accountable to all the human rights violations they have particularly committed since the June uprising.

Oh, I forgot!  Israel is obsessed with Iran's nuclear activities and whatever Israel wants, Israel gets.



Share/Save/Bookmark