بیلان سفر احمدی نژاد به آمریکا
RFI
28-Sep-2009 (one comment)
"احمدی نژاد در تمام مصاحبه هایش در آمریکا ، بدون استثناء تمام ماجراهای زندانیان ، کشتارها و گرفتاری هائی را که برای مردم پیش آمده بود ، بگردن قوه قضائیه انداخت. " هوشنگ امیر احمدی

شرکت محمود احمدی نژاد در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیو یورک شاید پر سرو صدا ترین حادثه اجلاس امسال این مجمع عمومی محسوب شود. از تظاهرات وسیع و متهدد ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات گرفته تا نطق او در اجلاس وسپس مصاحبه های متعدد مطبوعاتی ، هر کدام بازتاب وسیعی در رسانه های جمعی پیدا کرد.

 هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه در آمریکا در باره بیلان این سفر و دستاورد های مثبت و منفی آن صحبت می کند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Houshang Who ? ;0)

by Darius Kadivar on

Oh Right the Clown who thinks with his Organization AIC he is a "Grass Root" organization aimed at representing Iranian Americans in the US ?

Amirahmadi and his buddy Mahmoud:

//3.bp.blogspot.com/_piizPcRAR_s/SIAJlXZ7JtI/AAAAAAAAAPQ/ujwP_QzMNBc/s200/IPS-AN.jpg

LOL