دانشگاه خطرناک است وارد نشوید
Rooz Online / Jalal Kaynahmanesh
28-Sep-2009

در حالیکه همه دانشگاه های کشور هنوز بطور رسمي بازگشايي نشده اند، انتشار خبر سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه تهران، باعث شددیروز از این دانشگاه مادر تنها یک صدا و یک خواست به گوش برسد:مرگ بر دیکتاتور. دولت کودتا، استعفا، استعفا.

همزمان با آغاز انتخاب واحد دروس دانشگاهي، عصر يكشنبه اعلام شد كه محمود احمدي نژاد به مناسبت آغاز سال تحصيلي در دانشگاه تهران و در تالار علامه اميني كتابخانه مركزي این دانشگاه سخنراني خواهد كرد. وقتی اين خبر منتشر شد، كارمندان، مراجعين و عابريني كه از پياده رو كنار دانشگاه مي گذشتند تازه متوجه شدند كه چرا پرديس مركزي اين دانشگاه، محصور بين خيابان انقلاب، 16 آذر، قدس و خيابان رودسر، فضایی امنيتي پیدا کرده است و تجسس هاي محسوس و نا محسوس متعددي  در آن انجام مي شود.

اما سرانجام يكشنبه شب، يعني چند ساعت پس از انتشار خبر آمدن احمدي نژاد به دانشگاه تهران... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark