آغاز اجرای آزمایشی اینترنت ملی در دو استان
Sarmayeh
28-Sep-2009
عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات خبر از اجرای آزمایشی شبکه ملی اینترنت در دو استان قم و کرمان داد تا سرانجام وعده چهار ساله او در این زمینه محقق شود. به گفته او دو استان قم و کرمان با هدف ایجاد الگوی مناسب استانی شبکه ملی اینترنت برای سایر استان ها انتخاب شدند. این در حالی است که تا پیش از این وضعیت پروژه 560 میلیارد تومانی اینترنت ملی پس از 4سال همچنان در ابهام قرار داشت و معاونت فناوری وزارت ارتباطات با وجود گذشت این مدت، همچنان از در دست انجام بودن این طرح خبر می داد. البته هنوز این طرح به صورت کامل راه اندازی نشده و حتی زمان نسخه آزمایشی آن نیز بیان نشده است. این طرح که یکی از پر سر و صداترین و پرحاشیه ترین طرح های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان تصدی محمد سلیمانی به حساب می آید.  در ابتدا اعلام آن از سوی عبدالمجید ریاضی با واکنش ها و نقدهایی از سوی کارشناسان و رسانه ها روبه رو و در همان ابتدا این ... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark