ترس از تجمع سبزها دیدار احمدی نژاد با کارکنان دولت ایران را لغو کرد
Rahe Sabz
26-Sep-2009

شبکه جنبش راه سبز ( جرس): در پی ترس از برگزاری تجمع اعتراضی طرفداران جنبش سبز، محمود احمدی نژاد از حضور در محل دیدار با گروه اندکی از ایرانیان مقیم آمریکا که به دعوت دفترحفاظت منافع جمهوری اسلامی در این کشور برگزار شده بود، خودداری کرد.

طبق اعلام قبلی دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی مقرر شده بود تا تعدادی از ایرانیان مقیم آمریکا که بصورت گزینشی انتخاب شده بودند در محلی که از پیش اعلام نشده بود با وی دیدار داشته باشند.

درهمین ارتباط روز پنجشنبه 2 مهرماه دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در آمریکا به همین دعوت شدگان اندک و گزینشی که اغلب از خانواده ها و وابستگان کارمندان همین دفتر و دیگر ادارات مربوط به دولت ایران هستند اعلام کرد که ساعت ساعت7 جمعه شب در طبقه B هتل اینتر کانتیننتال شهر نیویورک (محل اقامت رییس دولت کودتا و همراهانش) حضور یابند تا با محمود احمدی نژاد دیدار و گفت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark