گردهمایی بزرگ ایرانیان معترض در روز سخنرانی احمدی‌نژاد
Radio Farda / Rouzbeh Mirebrahimi
24-Sep-2009

نیویورک، روز چهارشنبه، همزمان با حضور محمود احمدی‌نژاد و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شاهد یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان خارج از کشور بود. چندین هزار ایرانی معترض از گروه‌های مختلف روز چهارشنبه خود را به نیویورک رسانده بودند تا همزمان باز سخنرانی و حضور محمود احمدی‌نژاد به بهانه شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، صدای اعتراض خود را به گوش افکار عمومی و اعضای سازمان ملل برسانند. روز چهارشنبه، در دومین روز سفر رئیس دولت جمهوری اسلامی، گروه‌های مختلف از سازمان مجاهدین خلق گرفته تا جبهه ملی، از سلطنت‌طلب گرفته تا دانشجویان فعال ایرانی در پارک مقابل سازمان ملل گردهمایی‌های خود را برگزار کردند. پلیس نیویورک زمان‌بندی را مشخص کرده بود و به هر گروه متقاضی مدت زمانی اختصاص یافته بود تا برنامه‌های خود را برگزار کنند. در حالی که از ابتدای صبح تجمع‌ها در مقابل سازمان ملل آغاز شده بود، گروه «صداها ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark