ایرانیان معترض در نیویورک، یک احمدی نژاد؛ هزاران ندا
Rooz Online / Leila Tayyeri
23-Sep-2009
مشکلات احمدی نژاد در نیویورک: اعتراضات مردمی تنها مشکل احمدی نژاد در نیویورک نیست. یک منبع نزدیک به دفتر نمایندگی ایران با اشاره به مشکلات جدی هیات ایرانی برای گرفتن هتل در نیویورک به روز گفت: پیش از این تصمیم بر این بود که کنفرانس خبری آقای احمدی نژاد به جای سازمان ملل در محل هتل اقامت او برگزار شود اما به دلیل برخی مشکلات قراراست این کنفرانس در یکی از سالن های کنفرانس سازمان ملل انجام شود. وی در عین حال از احتمال تغییر این تصمیم خبر داد و افزود: دفتر نمایندگی ایران با هماهنگی مقامات سازمان ملل تدابیری را برای حضور خبرنگاران دست چین شده اندیشیده است. از سوی دیگر برگزاری مهمانی هر ساله احمدی نژاد هم که همزمان با سفر او به نیویورک انجام می شد با مشکلاتی مواجه شده است؛بسیاری از مهمانان حاضر به قبول شرکت در این مهمانی نشده و با توجه به اینکه برخی هتل ها حاضر به قبول میزبانی نشده اند زمان و مکان این مهمانی هنوز اعلام نشده است.
>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark