احمدی نژاد: برخی سياسيون مقصر کشته شدن عده‌ای پس از انتخابات
ILNA News via gooya.com
23-Sep-2009
رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران که از وی درباره کشته شدن عده ای در حوادث پس از انتخابات پرسيد گفت : ما مخالف هرنوع خونريزی هستيم ، انها که کشته شدند هموطنان ما بودند و مقصر نبودند بلکه مقصر اصلی برخی سياسيون هستند و من از دستگاه قضائی خواسته‌ام اين موضوع را پی‌گيری کند. احمدی‌نژاد تاکيد کرد : متاسفانه حدود سی نفر در اين حوادث کشته شدند ، که البته در امريکا روزانه بيش از اين تعداد بدست پليس کشته می‌شوند که ما برای همه متاسفيم و آرزو می کنيم روزی اسلحه‌ها به قلم تبديل شوند. وی در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه آيا دولت وی در کشته شدن اين افراد نقش داشته است، گفت: در شرايط آشوب اينگونه موارد بروز می‌کند که دولت ايران در بروز آن نقشی نداشته است ،برخی دولت‌های غربی در اين حوادث نقش بارزی داشتند که البته در آن عده‌ای از طرفداران دولت و رهگذران نيز کشته شدند و ما تلاش می‌کنيم راه‌های دخالت بيگانگان را بب... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark