جنبش سبز و فلسطين
Hayat-no Newspaper / Sadegh Zibakalam
22-Sep-2009
بنابراين براى يافتن علت عدم حمايت «سبز‌»ى‌ها از فلسطينى‌ها مى‌بايست به دنبال دلايل ديگرى بود. به گمان راقم اين سطور دو دليل اصلى و فرعى براى اين پديده وجود دارد. دليل اصلى بازمى گردد به اينکه برخى مدافعان فلسطينى‌ها در ايران، خيلى مورد علاقه و ستايش جنبش سبزى‌ها نيستند. فى‌الواقع برخى مدافعين فلسطينى‌ها در ايران از اعمال هر گونه بى‌مهرى و تعدى سياسى و اجتماعى نسبت به جنبش سبز ظرف چند ماه گذشته فروگذارى نکردند. جنبش سبز متهم به تبانى با آمريکا و انگلستان براى ايجاد انقلاب مخملى يا کودتاى مخملى گرديد؛ همرديف خس و خاشاک قرار گرفت؛ مورد ضرب و شتم و انواع آزار و اذيت‌ها واقع شد؛ روزنامه هايشان توقيف و سايتهايشان فيلتر شدند؛ خون برخى از اعضا و طرفداران جوانش بر روى آسفالت خيابان‌هاى تهران جارى گرديد؛ برخى از اعضا جوان ديگرش در بازداشت آنچنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که جان باختند؛ خوابگاه دانشجويى اش در نيمه شب مور... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark