پادشاهان از کتب تاریخی مقطع راهنمایی و متوسطه حذف می شوند
Mehr News
22-Sep-2009
ساری- خبرگزاری مهر: رئیس گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش از آغاز تغییرات جدید در کتب تاریخ مقاطع راهنمایی و متوسطه خبر داد و گفت: درتغییرات جدید، تاریخ نگاریهای نظامی و پادشاهان از کتب تاریخ این مقاطعتحصیلی حذف می شود.
یعقوب توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: کتابهای تاریخ جدید این دو مقطع با رویکرد فرهنگی و تمدن پرور جایگزین تاریخ نگاری های سیاسی و نظامی پادشاهان و جنگها می شود. وی با بیان اینکه این تغییرات به صورت تدریجی آغاز شده است، افزود: تغییرات در کل متون تاریخ زمان بر است و حتی سالها به طول می انجامد. رئیس گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هم اکنون تغییرات متون کتاب تاریخ این دو مقطع به صورت تدریجی و کارشناسی آغاز شده است، گفت: نشستهایی هم با معلمان تاریخ و برخی اساتید
این بخش به صورت آموزشهای ضمن خدمت پیش بینی شده است. توکلی اضافه کرد: تاکنون چند متن این کتاب در این ... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark