رویارویی احمدی نژاد و معترضان در نیویورک
BBC Persian
21-Sep-2009

محمود احمدی نژاد که هفته پیش به عنوان رییس جمهوری ایران در میان حصار دانشگاه تهران و در میان تدابیر شدید امنیتی نیروی انتظامی شعار های معترضان در روز قدس را نشنیده گرفت، در روز های آینده بدون دیوار های حایل با گروه های معترض ایرانیان خارج از کشور روبرو خواهد شد.

طبق برنامه اعلام شده از سوی دولت ایران آقای احمدی نژاد روز سه شنبه 31 شهریور به نیویورک خواهد رفت و در روز اول مهرماه برابر با 23 سپتامبر برای پنجمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کند.گروه هایی از ایرانیان خارج از کشور از نخستین روز های پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران در تجمعاتی در کشور های مختلف دنیا اعتراض خود را به انتخابات و دولت محمود احمدی نژاد ابراز کردند.اکنون به نظر می رسد دور تازه اعتراضات هماهنگ شده، همزمان با سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل گرفته است.

ت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark