"احمدی نژاد در سازمان ملل بايد پاسخگو باشد"
International Campaign for Human Rights in Iran/gooya
21-Sep-2009

اعضای سازمان ملل بايد از احمدی نژاد بخواهند که در هنگام حضور در مجمع عمومی ، در باره کشتارها و شکنجه ها در ايران پاسخگو باشد

(‏نيويورک، ۳۰ شهريور ماه ۱۳۸۸ ) – کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و سازمان ديده بان حقوق بشر امروز از اعضای سازمان ملل متحد خواستند که در هنگام حضور محمود احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به وضعيت بحرانی و وخيم حقوق بشر در ايران بپردازند.

خشونت های گسترده ای که توسط نيروهای وابسته به دولت پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ماه در ايران اعمال شده، توسط اين دو سازمان حقوق بشرمستند شده اند. اين خشونت ها در برگيرنده کاربرد غير قانونی خشونت مرگبار عليه معترضينی که بطور مسالمت آميز راهپيمايی می کردند، بازداشت های انفرادی طولانی مدت و اعترافات جعلی تحت فشار است. همچنين در باره شکنجه و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان، ادعاهای بسي... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark