بیمارستان ها مدارک پزشکی مصدومان اخیر را تحویل ندهند
Rooz Online / Maysam Tavvab
21-Sep-2009 (one comment)

قرارگاه ثارالله تهران در ابلاغیه ای با دو مهر "آنی" و "خیلی محرمانه"، به وزارت بهداشت و درمان پزشکی اعلام کرده که بیمارستان ها حق تحویل مدارک پزشکی مجروحان و مصدومان حوادث پس از انتخابات را به آنها ندارند. در ابلاغیه قرارگاه ثارالله که سردارمحمد حجازي فرماندهی آن را بر عهده دارد و تصویر آن در انتهای این خبر قابل مشاهده است، تصریح شده: "تحویل اسناد و مدارک پزشکی به کلیه مجروحان و مصدومان حوادث اخیر ممنوع می باشد". این ابلاغیه به تاریخ 28 تیرماه ارسال شده و به معاونت سلامت وزارت بهداشت دستور داده "ترتیبی اتخاذ گردد تا بیمارستان ها از تحویل هرگونه اسناد و مدارک به افراد مذکور خودداری نمایند." دستور العمل سپاه، به امضای سرتیپ دوم پاسدارعلی خلیلی، معاون پشتیبانی و رییس کمیته بهداری قرارگاه ثارالله تهران، رسیده و در تاریخ 4 مردادماه از سوی وزارت بهداشت اعلام وصول شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

That's what "they" think...

by Ostaad on

Those medical records WILL be obtained eventually and may be available right now. I bet the Iranians inside Iran, who are really interested in having them, have got them already. This does not mean the patients themselves have them because there's more "involved" in Iran when it comes to matters like this. Therefore a simple jailed AND unemployed Iranian is not in any position to press his/her luck with the Sepaah.  

In short, when there is a will, there is a way, homie.