نماز عید فطر به امامت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد
BBC Persian
20-Sep-2009

آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه 20 سپتامبر، 29 شهریور را عید فطر اعلام کرد و نماز عید فطر به امامت او برگزار شد. مراسم روز عید فطر در شرایطی برگزار شد که شمار قابل توجهی از مراجع عمده تقلید حاضر به اعلام روز یکشنبه 20 سپتامبر به عنوان روز عید نشدند؛ یک شب قبل در رسانه های عمومی ایران در پیامی از سوی آیت الله خامنه ای روز یکشنبه روز عید اعلام شد اما آیات عظام صانعی، منتظری، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مدرسی، صادق شیرازی، و وحید خراسانی از جمله این مراجع هستند که از طرق مختلف از جمله سایت های اینترنتی خود اعلام کردند که بنا به سنت، قادر به رویت هلال ماه نبوده اند و روز یکشنبه را روز عید فطر نمی دانند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark