وزیر امورخارجه آلمان: «احمدی‌نژاد ننگ کشور خود است»
Deutsche Welle
19-Sep-2009 (one comment)

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امورخارجه آلمان، به خاطر سخنان یهودی‌ستیزانه و انکار دوباره هولوکاست، به شدت از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد. در این حمله کم‌‌سابقه، وزیر امورخارجه آلمان در روز جمعه ۱۸ سپتامبر در برلین گفت: احمدی‌نژاد «با بیان مهملات و اراجیف غیرقابل تحمل ننگ کشور خود است.»

اشتاین‌مایر در اعتراض به سخنان احمدی‌نژاد افزود: «این یهودی‌ستیزی آشکار، باید از سوی ما بطور مشترک محکوم شود. در آینده نیز ما در مقابل یهودی‌ستیزی دست به مقابله خواهیم زد.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
peace45

Words that Obama will not dare to utter

by peace45 on

Good for Germany ...