هر کس نام فامیلش شبیه ماست، دچار مشکل می شود
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
19-Sep-2009

برخورد با قعالان سیاسی و روحانیون ارشد کشور با بازداشت فرزندان آنها وارد فاز جدیدی شده است. در حالیکه بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد، بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مدنی ایران، انتقادات زیادی را علیه جمهوری اسلامی برانگیخت اما اکنون، بازداشت فرزندان چهره های شاخص اصلاح طلبی در ایران موج جدیدی از انتقادات را به همراه داشته است. بازداشت این جوانان که اکثر آنها فعالیت سیاسی خاصی نداشته و عضو هیچ حزبی نیز نبوده اند، از سوی افکار عمومی، به نوعی گروگان  گیری محسوب می شود که در راستای ایجاد فشاری مضاعف بر اصلاح طلبان و منتقدان دولت برآمده از کودتای گسترده انتخاباتی تحلیل می شود. "روز" در گفتگو با خانواده های آیت الله منتظری، آیت الله موسوی تبریزی، شیرزاد و میردامادی آخرین وضعیت آنها را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش فرزندان بازداشت شده روحانیان شاخص قم و برادر همسر محمد علی ابطحی با قرار کفالت آزاد شده ان... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark