دهها هزار طرفدار موسوی در خیابان های تهران
RFI / Nasser Etemadi
18-Sep-2009

دهها هزار تظاهرکنندۀ معترض در خیابان های تهران در دفاع از میرحسین موسوی شعار می دهند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش کرده است که میان پلیس ضد شورش و تظاهرکنندگان طرفدار میرحسین موسوی در خیابان های تهران درگیری روی داده است.

همین منابع به خبرگزاری فرانسه گفته اند که پلیس ضدشورش دهها نفر را تاکنون دستگیر کرده و به شدت تظاهرکنندگان معترض را سرکوب می کند.

یک شاهد دیگر به خبرگزاری فرانسه گفته است که تظاهرکنندگانی که جامه های سبز بر تن داشتند در میدان هفت تیر تهران از جمله شعار میدادند : " یاحسین، میرحسین"، "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران".

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark