روز قدس و نمایش حضور «جنبش سبز»
Deutsche Welle / Mahindokht Mesbah
18-Sep-2009

به نقل از شاهدان عینی، هنگام شروع سخنرانی محمود احمدی‌نژاد، شعار "مرگ بر دیکتاتور" خیابان‌های ۱۶ آذر، کارگر، وصال و بلوار کشاورز را می‌‌‌لرزاند. یک شاهد عینی به دویچه‌وله گفت: « فشار مردم در ۱۶ آذر برای عبور از بین نمازگزاران باعث درگیری جزیی شد. اینجا بود که با وجود روزه‌دار بودن مردم، گاز اشک‌آور زدند. در همین هنگام، مردم آقای الهام سخنگوی دولت نهم را دیدند و او را هو کردند. آقای الهام هم سریع به همراه بادی‌گاردهای خود، از لای شمشادها فرار کرد.»

بر اساس گزارش‌ها، مردم با اسپری سبز روی اتوبوس‌های حامل بسیجی‌ها و طرفداران دولت، شعار نویسی می‌کردند  و از تصویربرداران و عکاسان صدا و سیما نیز می‌خواستند تا به آنها بپیوندند. یک شاهد عینی به دویچه‌وله گفت: « روی اتوبوس‌ها نوشتند "جنبش سبز بیدار است"، "منتظری صانعی، روحانی واقعی"...  جالب اینجا بود که بسیجی‌ها باید با ه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark