در بند 2 الف سپاه چه می گذرد
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
17-Sep-2009 (one comment)

جلسه پنجم  دادگاه رسیدگی به معترضان به انتخابات در حالی برگزار شد که یک هفته مانده به بازگشایی دانشگاهها، عبدالله مومنی،  فعال سرشناس دانشجویی ایران را به دادگاه آوردند تا آنچه را که "دیکته کرده اند" علیه خود بیان کند. در این زمینه با علی اکبر موسوی خوئینی، فعال سابق دانشجویی و نماینده مجلس ششم گفتگو کرده ایم.

موسوی خوئینی با اشاره به سوابق و فعالیت های عبدالله مومنی و اینکه "سابقه و گذشته آقای مومنی در ذهن مخاطبین بخصوص مخاطبان دانشجویی بسیار مهم است" گفت: یک هفته مانده به بازگشایی دانشگاهها آقایان حدس میزنند که اتفاقاتی در پیش باشد و دانشجویان نسبت به وقایع سه ماه گذشته پرسشگری داشته باشند؛ بخصوص اینکه تعدادی از دوستانشان شهید و تعدادی نیز دستگیر شده اند، لذا آقایان درصدد ایجاد فضای رعب و وحشت هستند و خواستند به همه بگویند که حواسشان جمع باشد؛ و در مورد هر کسی  که اعتراضی ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Anonymouse

So INTERNET is the protest leader like FAX was years ago! LOL!

by Anonymouse on

Everything is sacred.