برنامه ‏ریزی برای دستگیری کروبی و موسوی، پس از راهپیمایی روز قدس
Mowj Camp
17-Sep-2009

به گفته یک منبع آگاه، نیروهای امنیتی بر اساس زمینه‏چینی‏های صورت گرفته قصد دارند پس از برگزاری راهپیمایی روز قدس میرحسین موسوی و مهدی کروبی را دستگیر کنند.

این منبع آگاه در ادامه به پایگاه خبری نوروز گفت: الزام دستگاه‏های دولتی به دادن مرخصی به کارکنان خود در روزهای شنبه و دوشنبه این هفته برای خالی‏شدن شهر و مساعد کردن زمینه برای انجام این دستگیری‏ها ارزیابی می‏شود.

وی همچنین احتمال داد که با توجه به زمینه‏چینی‏های صورت گرفته و برای ایجاد بهانه‏ای برای این دستگیری‏ها، درگیری‏های از پیش برنامه‏ریزی شده‏ای نیز در روز قدس ایجاد خواهد شد تا بعدا به جنبش سبز مردم نسبت داده شوند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark