فرزند میردامادی دستگیر شد
Roozonline
16-Sep-2009 (one comment)

در حالیکه محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت بیش از 90 روز است در بازداشت به سر می برد، شب گذشته ماموران دادستانی فرزند این فعال سیاسی را بازداشت کردند.
به گزارش خبرنگار "روز" ساعت 2:45 دقیقه نصف شب گذشته ماموران با حکم دادستان تهران، مهدی میردامادی را در منزل شخصی اش بازداشت کردند. به گفته خانواده میردامادی ماموران دادستانی، منزل آقای میردامادی را مورد تفتیش قرار داده و سپس مهدی میردامادی را با خود برده اند.
گفته می شود بازداشت مهدی میردامادی در راستای ایجاد فشاری مضاعف بر محسن میردامادی است؛ رویه ای که مدتی است توسط دستگاه قضایی و امنیتی ایران دنبال می شود. چنانچه پیش از این پسر سعید حجاریان را بازداشت و تحت بازجویی قرار داده بودند.پس ازوی عاطفه امام، دختر 18 ساله جواد امام را نیز به طرز وحشیانه ای ربودند و سپس در بیابان های اطراف بهشت زهرا رها کردند.

بازداشت فرزندان چهره های اصلاح طلب، با با... >>>

Shifteh Ansari

Prisoners' children are arrested too

by Shifteh Ansari on

In order to put further pressure on prisoners to "confess" and "cooperate," their children are arrested.  This vile and inhumane method has been repeated for several political prisoners already.


Share/Save/Bookmark