سید حسن خمینی، آماج حمله و تهدید تیم رسانه‌ای کودتا
Mowjcamp.com
15-Sep-2009

به دنبال دیدار روز گذشته سید حسن خمینی و اعضای بیت امام خمینی با علیرضا بهشتی فرزند آیت الله بهشتی و مشاور ارشد میرحسین موسوی پس از آزادی او،و همچنین شکایت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی از روزنامه کیهان،حسین شریعتمداری و زیردستانش با استفاده از رسانه های دولتی به شدت سید حسن خمینی را آماج حمله و تهدید قرار دادند. نماینده آیت الله خامنه ای در کیهان روز دوشنبه طی مطلبی به شدت به سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی حمله کرد و مدعی انحراف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی شد.

شریعتمداری نوه آیت الله خمینی و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی را تهدید کرد که در صورت پیگیری شکایت«با اسناد غيرقابل انكاري كه در اين دادگاه ارائه مي كند، ضمن پرده برداري از برخي پلشتي هاي خيانت آميز نسبت به ساحت مقدس حضرت امام، به وضوح نشان خواهد داد كه برخي از جاخوش كردگان در مركز ياد شده صلاحيت و لياقت ل... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark