جایزۀ "شیر نقره ای" به "زنان بدون مردان"
Radio France International
13-Sep-2009 (one comment)

شصت و ششمین جشنواره سینمای ونیز جایزۀ "شیر نقره ای" را به فیلم "زنان بدون مردان" نخستین ساختۀ خانم شیرین نشاط اهدا کرد.

 شیرین نشاط با اظهار این مطلب که فیلم اش را برای همۀ ایرانیان ساخته است از حکومت تهران خواست تا "حقوق اساسی مردم ایران و دموکراسی را محترم شمارد".

 فیلم "زنان بدون مردان" صریحاً به "خاطرۀ کسانی اهدا شده که در مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران از انقلاب مشروطه تا جنبش سبز کنونی جان خود را از دست داده اند." "زنان بدون مردان" که بر اساس رُمان معروف خانم شهرنوش پارسی پور با همین عنوان ساخته شده روایت رهایی چهار شخصیت زن ایرانی در دورۀ پرالتهاب نخستین سال های ١٣٣٠، به ویژه پس از سرنگونی حکومت محمد مصدق در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ است.

 پس از نمایش این فیلم، شیرین نشاط به خبرنگاران گفته بود که "تصاویر این دوره شبیه دوره... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
MiNeum71

Great Movie

by MiNeum71 on

I've already seen this German-Austian movie, it shows the dynamics in the Iranian society in the 1950s and - between the lines, as I understood it -  the roots of the Islamic Revolution.