دستگیری کروبی و موسوی به ضرر نظام است
Rooz Online / Hossein Mohammadi
13-Sep-2009

در مورد تحولات پس از انتخابات و آینده فعالیت سیاسی در ایران با علیرضا رجایی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم. رجایی تاکید دارد که جریان انتخابات و تحولات پس از آن قابل پیش بینی نبوده است و می افزاید: "وضع فعلی مستعد و متضمن مقاومت ها و جنبش های مدنی است. تا زمانی که این وضع هست، این جنبش خواهد بود." به عقیده وی: " برای عوض شدن این وضع، باید نهادهای واسط تشکیل شود. در مقاطعی وقتی نهاد سیاسی قصد دارد این نهادهای واسط را تشکیل دهد، چون زمینه های مشروعیت سیاسی را از دست داده خیلی دیر خواهد بود و اوضاع به گونه ای پیش خواهد رفت که نمونه ای از آن را ما در سال 57 دیدیم."

بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری اتفاقات زیادی افتاد. می خواستم بدانم شما به عنوان یک فعال سیاسی – مطبوعاتی  حضور گسترده مردم و در پی آن نوع برخورد حکومت با آن ها را پیش بینی می کردید؟کلا در انتخابات، تا چه حد حوادث بر طبق انتظار شما پیش ر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark