آقایان مراجع به دفاع از اسلام برخیزید
Rooz Online / Hossein Mohammadi
09-Sep-2009

با احمد قابل،از چهره های سرشناس اصلاح طلب در ایران در مورد واکنش مراجع و آیات عظام به اتفاقات و وقایع اخیر کشور مصاحبه کرده ایم.به گفته وی« اگر کمی منتظر بمانیم  قابل پیش بینی خواهد بود که به عدد روحانیون معترضی که اعتراض خود را آشکار خواهند کرد، افزوده خواهد شد.» این مصاحبه در پی می آید.

به دنبال وقایع بعد از انتخابات، هم مردم عادی و هم بسیاری از چهره های سیاسی  به اشکال مختلف از مراجع تقلید و علما خواستند در برابر این مسایل موضع گیری کنند. شما عملکرد مراجع و علما را چگونه ارزیابی می کنید؟ تا قبل از انتخابات، اکثر مراجع تقلید ساکت بودند و با سیاست های حکومت مخالفت چندانی نداشتند، اما در دو سال آخر اصطکاک هایی با دولت نهم پیدا کرده بودند که آن هم از سوی دو طرف قابل تحمل بود. با این وجود آنها در زمان انتخابات از افراد دیگر حمایت کردند تا به این ترتیب نشان دهند که با تمدید ریاست جمهوری آقای ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark