سران جمهوری اسلامی کلافه و عصبانی شده اند
Rooz Online
08-Sep-2009

علت پلمپ دفتر مهدی کروبی چیست؟ آیا ممکن است دستگاه قضایی در روزهای آینده ممنوعیتها و محدودیتهای جدیدی برای وی ایجاد کند؟ برخوردهای غیر متعارفی که در هفته های اخیر با آقای کروبی صورت گرفته ریشه در افشاگریهای ایشان دارد که پرده از برخی فجایع رقت انگیز در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی برداشته است. اینکه در سایه حکومت دینی چنین برخوردهای غیرقانونی و غیر اخلاقی با بازداشت شدگان و یا حتی با مجرمان صورت بگیرد امر ساده ای نیست و پایه های مشروعیت دینی و اخلاقی حکومت را به شدت لرزانده است . اتفاقات اخیر بسیار هولناک است و متاسفانه ابعاد گسترده ای دارد که آقای کروبی همه آنهارا برملا نکرده و با حسن نیت فقط بخشی از آنها را متذکر شده است تا مگر مسئولین امر حاضر شوند در مورد پیگیری تخلفات انجام شده حرکتی بکنند و به افکار عمومی پاسخ بدهند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark