دفتر مهدی كروبی با حكم دادستان جدید تهران پلمپ شد
Norooz News
08-Sep-2009

سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با ایلنا با اعلام این خبر گفت:«حوالی ساعت 15 تعدادی از ماموران با حكم دادستان محترم تهران با مراجعه به دفتر آقای كروبی واقع در جمشیدیه تهران ضمن بازرسی محل كار ایشان مبادرت به جمع آوری اسناد و مدارك موجود و نیز CD،رایانه و فیلم كردند.»

اسماعیل گرامی مقدم، افزود:«ماموران همچنین افرادی را كه برای ملاقات با آقای كروبی به دفتر ایشان آمده بودند را به همراه شخص دبیر كل به خارج از ساختمان هدایت كردند.»

سخنگوی اعتماد ملی همچنین از بازداشت سردبیر سایت اعتماد ملی خبر داد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark