تداوم وضعیت فعلی نوعی فروپاشی است
Rooze Online
07-Sep-2009

الان این رفتار آقای احمدی‌نژاد تبدیل به نماد جناح غالب شده است یعنی در حال حاضر تمام افراد كارشناس، متخصص، میانه‌رو و معتدل به تدریج از این هسته فرار می‌كنند. یعنی به شدت دچار ریزش شده‌اند.  ما در این انتخابات دیدیم بیت آیت‌الله خمینی، خانواده آقای بهشتی، و حتی آقای مطهری از این گروه فاصله گرفته‌اند. یعنی كاملاً یك گسست كامل اتفاق افتاده است. ما هیچ‌گاه درون قدرت چنین شكافی را ندیده بودیم كه تا اعماق؛ تا روحانیون و مراجع و نیروهای نظامی و امنیتی هم پیش برود. یك نكته هم اضافه كنم كه حاكمیت پس از انقلاب مدار به مدار روند حذفی را پیش گرفت. اول ماركسیست‌ها حذف شدند، بعد چپ‌های مذهبی حذف شدند، بعد ملی- ‌مذهبی‌ها، سپس طیف آقای منتظری و... تا به امروز كه این روند به اصلاح‌طلب‌ها رسیده است. خب این یك امر طبیعی است. این برخورد از 57 تا 88 با روشنفكران و فعالان سیاسی صورت می‌گرفت اما این برخورد با جنبش سبز، برخورد ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark