آمران جنایات باید محاکمه شوند
Rooz Online / Leila Tayyeri
05-Sep-2009

میر حسین موسوی، نامزد معترض به انتخابات 22 خرداد اعلام کرد: اگر در جناحی که قدرت خود را در مخالفت با مردم و خواسته های به حق آنان توهم کرده است خواستی برای برون رفت از بحران وجود داشته باشد، تشکیل گروه حقیقت‌یاب و حکمیت مورد قبول همه ذینفعان در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری و رسیدگی به تخلفات و تقلب های انجام گرفته و اعمال مجازات برای خاطیان، حداقل ان چیزی است که می تواند به این هدف کمک کند. میرحسین موسوی روز گذشته با انتشار بیانیه شماره 11 خود بر اصلاح قانون انتخابات،  شناسایی و مجازات عاملان و آمران فجایع پس از انتخابات  در تمامی نهادهای نظامی، انتظامی و رسانه‌ای، اعمال اصل 168 قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه، تضمین حق اساسی مردم در تشکیل راهپیمایی‌ها با اعمال اصل 27 قانون اساسی، تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark