عليرضا بهشتی: سه نام ديگر به ليست جان باختگان حوادث اخير اضافه شده است، آمار جانباختگان ۷۲ نفر شد
kalameh via gooya.com
02-Sep-2009 (one comment)

در حالی که فرمانده سپاه در کنفرانس خبری خود اعلام کرد، آمار جان باختگان انتخابات ۲۹ نفر است که از اين تعداد ۲۰ نفر متعلق به نيروهای بسيج بوده اند کميته پيگيری امور زندانيان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات از اضافه شدن سه جانباخته ديگر به ليست ۶۹ نفره اين کميته خبر داد. با گذشت هفته ها از وقايع پس از انتخابات، هنوز در مورد تعداد جانباختگان اختلاف زيادی وجود دارد.در حالی که فرمانده سپاه در کنفرانس خبری خود اعلام کرد، آمار جان باختگان انتخابات ۲۹ نفر است که از اين تعداد ۲۰ نفر متعلق به نيروهای بسيج بوده اند سخنگوی کميته پيگيری امور زندانيان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات از اضافه شدن سه جانباخته ديگر به ليست ۶۹ نفره اين کميته خبر داد.به گزارش خبرنگار "کلمه" سيدعليرضاحسينی بهشتی سخنگوی کميته پيگيری امور زندانيان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات افزود:هنوز خانواده شهدايی هستند که به دليل جو حاکم ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
k1s1000

shifteh khanoom, you are ....

by k1s1000 on

shifteh khanoom, you are really paranoid. Take a break from Iranian.com, or go see a doctor (may be a psychologist