وزرای پیشنهادی با دروغ آغاز کردند
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
02-Sep-2009

مجلس شورای اسلامی ایران دیروز در حالی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد ادامه داد که هنوز پرونده انتخابات 22 خرداد برای مردم ایران بسته نشده و مردم به شدت به نتیجه اعلام شده انتخابات اعتراض دارند. این در حالی است که  محمود احمدی نژاد روز جمعه از تریبون نماز جمعه اعلام کرده که در شرایط فعلی مصلحت بر آن است که مجلس به او اعتماد کرده و به وزرای پیشنهادی او رای دهد.چهره های شاخص اصولگرای مجلس همچون احمد توکلی و محمد رضا باهنر نیزکه در مخالفت با وزاری پیشنهادی احمدی نزاد سخن گفته اند تاکید کرده اند که باید قطار دولت دهم به راه بیفتد. به باور ناظران احمدی نژاد که با پرونده انتخابات 22 خرداد و اعتراضات مردمی و بازداشت فله ای شخصیت های سیاسی و مطبوعاتی و فجایع کهریزک و کوی دانشگاه و کشته شدن تعدادی از جوانان ایرانی رو برو است به جای پاسخگویی در این زمینه میخواهد هر چه سریعتر کابینه را تشکیل داده و قضایا ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark