پزشکی قانونی: علت مرگ روح الامينی ناشی از استرس های فيزيکی، شرايط بد نگهداری، ضربات متعدد و نيز اصابت جسم سخت ...
Mehr News Agency via gooya.com
31-Aug-2009 (one comment)

پزشکی قانونی کشور هر گونه ابتلای مرحوم محسن روح الامينی به مننژيت را رسما نفی و طی گزارشی رسمی دلايل فوت وی را اعلام کرده است. يک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سياسی مهر ، افزود: کميسيون پزشکی قانونی کشور در تاريخ ۲۵/۵/۸۸ نتيجه نهايی و نظريه رسمی خود در باره علت فوت محسن روح الامينی را به مراجع قانونی و طرفين ذيربط ارائه نموده است. وی افزود: بر اساس اين گزارش ، مرگ ناشی از استرس های فيزيکی ، شرايط بد نگهداری ، ضربات متعدد و نيز اصابت جسم سخت عنوان شده و قويا ابتلای آن مرحوم و فوت به علت بيماری و مننژيت نفی شده است.اين منبع آگاه در خصوص محل حادثه نيز گفت: مرحوم محسن روح الامينی در بازداشتگاه کهريزک زندانی بوده و در شرايط نا مناسب جسمانی در حال انتقال به زندان اوين بوده که با توجه به تشديد حالت بد جسمانی در انتهای مسير و قبل از پذيرش با تاخير ۷۰ دقيقه ای به بيمارستان منتقل شده و متاسفانه فوت نموده است. بدين ترتيب وی اصولا در زندا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
k1s1000

That is not what his father said.....

by k1s1000 on

your sources are .... say "foxy"!!!

(do you watch FOX news? they are the "reliable" source of folks like you! Otherwise, they are laughing stock of the rest of the world who searches for facts not made up news. That is where "foxy" comes from)