کروبی: در روز قدس قدرت مردم را خواهید دید
bbc persian
31-Aug-2009 (one comment)

مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی روز شنبه در جمع اعضای شورای مرکزی این حزب تلویحا به درخواست های برخی مخالفان برای دعوت مردم به شرکت در راهپیمایی روز قدس پاسخ داده است.

راهپیمایی روز قدس که هر سال توسط دولت سازمان داده می شود امسال ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد.

معترضان که دولت تا کنون از دادن مجوز رسمی برای تجمع آنها خودداری کرده و هر گونه تجمع غیررسمی آنها نیز با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شده است، معتقدند باید برای ابراز مخالفت با دولت و اعتراض به نتایج انتخابات از فرصت راهپیمایی های دولتی استفاده کرد

>>>
Darius Kadivar

Hala Sabre Kohn ...Khaheed Deed !

by Darius Kadivar on

Why do You think I Voted Karroubi ?

SATIRE: I voted ;0) 

LOLShare/Save/Bookmark