احمدى نژاد مخالفت اصولگرايان با كابينه دهم را به باد انتقاد گرفت
Radio Farda
30-Aug-2009

محمود احمدى نژاد در دومين نطق خود در دفاع از كابينه دهم مخالفت اصولگرايان مجلس با وزيران پيشنهادى را به باد انتقاد گرفت و گفت: برخى به گونه اى صحبت مى كنند كه انگار شرايط كشور وخيم است. در نشست روز يكشنبه مجلس شوراى اسلامى، احمد توكلى، على مطهرى و محمد رضا باهنر كه از چهره هاى شاخص اصولگرايان به شمار مى روند كابينه جدید محمود احمدى نژاد را ضعيف، نامتناسب بودن وزيران با تخصص ها و بى تجربه بودن آنها معرفی کرده و از عدم مشورت با نمايندگان انتقاد كردند. آقاى احمدى نژاد در پاسخ به ايراد مشورت نكردن دولت گفت: «برنامه روزانه رييس ‌جمهور را ببينيد كه در هفته ده‌ها نفر ملاقات دارند، حرف مى‌ زنند، پيشنهاد مى ‌كنند و نامه مى‌ فرستند. من خودم روزانه ۲۰ تا ۳۰ نامه مى‌خوانم، حتى گاهى زنگ مى زنم و با اين افراد تلفنى صحبت مى‌كنم.» وى افزود: «من با كودك پنج ساله هم كه نامه نوشته بود گفت ‌و گو كردم. با دانش‌آموز ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark