دادستان تهران تغییر کرد
BBC Persian
29-Aug-2009 (one comment)

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، عباس جعفری دولت آبادی را به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب کرد. پیش از این سعید مرتضوی، دادستان تهران بود.عباس جعفری دولت آبادی پیش از این رئیس دادگستری استان خوزستان بوده است.آقای لاریجانی در احکام دیگری احمد شفیعی را به دادستانی انتظامی قضات و احمد واعظی جزئی را به معاونت آموزش قوه قضائیه منصوب کرد.سعید مرتضوی پیش از انتصاب به دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف تعداد زیادی از ده ها نشریه اصلاح طلبی که در ده سال اخیر توقیف شده اند، با امضای او بوده است.آقای مرتضوی همچنین در دوره دادستانی تهران، حکم بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف را صادر کرد.سران احزاب اصلاح طلب که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شده و در هفته های اخیر محاکمه شده اند، همگی با حکم سعید مرتضوی بازداشت شده اند.نام آقای مرتضوی در جریا... >>>

Shifteh Ansari

But Mortazavi still has a ways to The Hague

by Shifteh Ansari on

Though there can't be a decent human being in the world who wouldn't appreciate Saeed Mortazavi's removal from a post for which he was never qualified and which was performed with pure political motives, let's wait to see who his replacement is.  For all we know, he might be a worse jallad than this guy.

Saeed Mortazavi needs to be tried for crimes against humanity along with his bosses soon.

The entire judicial system in Iran is based on savage laws and run by illiterate and biased judges.  You can never expect justice from such a system.  They must all go and take their laws with them.Share/Save/Bookmark