احمدی نژاد: کارهايی که در بازداشتگاه ها انجام شد از اجزای سناريوی دشمن بود،
ISNA via gooya.com
28-Aug-2009 (one comment)

به گزارش ايسنا، رييس‌جمهور در ادامه‌ سخنانش پيش از خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود: متاسفانه عده‌ای فريب دشمن را خوردند و در سناريوی دشمن بازی کردند و به عده‌ای از مردم آسيب وارد شد و عده‌ای از مردم کشته شدند. اين ناجوانمردانه‌ترين نحوه‌ برخورد با ملت ايران و انتخابات پاک ملت ايران بود. معلوم بود و معلوم شد که انتخابات سالم‌ترين و پاک‌ترين بود و علی‌رغم همه‌ ادعاها هيچ سندی که نتايج انتخابات را مخدوش کند، ارائه نکردند. اين برای ملت ما معلوم بود که اين يک بازی است. در طراحی‌های توطئه در کشورهای ديگر هم از اين بازی‌ها استفاده می‌کنند؛ متهم‌کردن دولت و نظام به دروغ و تقلب، از ابزارهای شناخته‌شده‌ی جنگ روانی برای توطئه‌گران است. احمدی‌نژاد افزود: امکان تقلب در انتخابات ايران در اين وسعت وجود ندارد. انتخابات را در ايران مردم اجرا می‌کنند؛ چند صد هزار معلم و کارمند و کسبه و معتمدان مردم انتخابات را ... >>>

Shifteh Ansari

A.N. reminding all why he didn't get the vote

by Shifteh Ansari on

This all could be funny if it weren't so sad and macaber.  Ahmadinejad is one of the most disgusting characters Iranian history has ever seen, right after his benefactor Seyyed Ali Khamenei.Share/Save/Bookmark