احمدی نژاد: باید از گردن کلفت ها و مدعیان مالکیت کشور شروع کنیم
BBC Persian
27-Aug-2009 (2 comments)

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است که در برخورد با متخلفین "باید ابتدا از گردن کلفت ها و آنهایی که خود را مالک کشور می دانند شروع کنیم."او چهارشنبه شب در مراسم افطاری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و خانواده هایشان اظهار نظر می کرد.اما بستر سخنان او مبهم بود و صریحا مشخص نکرد که منظورش برخورد با کسانی چون سران اصلاح طلبان است که به نتایج انتخابات اعتراض دارند یا نه.آقای احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخاباتی و حتی پیش از آن بارها به طور مستقیما یا ضمنی، از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرنگان و تشخیص مصلحت نظام به عنوان کسی که با او خصومت دارد یاد کرده است.محور سخنرانی چهارشنبه شب آقای احمدی نژاد مساله خدمات نهاد ریاست جمهوری بود.او که پیروزی اش در انتخابات با تردید گسترده روبرو شد و به اعتراضات گسترده دامن زد، گفت این پیروزی ناشی از آن است که مردم و رهبر قدر دولت نهم را دانستند: "ملت و ر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
capt_ayhab

love your supper title

by capt_ayhab on

[Fake President] indeed.

Sepass

-YT 


Maryam Hojjat

AN

by Maryam Hojjat on

I hope brave Iranians continue their uprising against this tyranny & flash An for ever in tovalet of history.

Payandeh Iran & Iranians