جلسه در مورد رژيم حقوقى خزر بدون حضور ايران!
gooya.com/RIa Novosti
23-Aug-2009 (one comment)

دفتر رياست جمهوري قزاقستان اعلا‌م كرد: سران چهار كشور روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان ‌روز13 سپتامبر طي اجلاسي غيررسمي در قزاقستان پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر گفتگو مي كنند. توافق درباره برگزاري ديدار غيررسمي سران روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ‌تركمنستان طي گفتگوي تلفني "نورسلطان نظربايف" رئيس‌جمهور قزاقستان و "ديميتري مدودف" رئيس ‌جمهور روسيه روز سه شنبه حاصل شده بود.‌

در اطلاعيه دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري قزاقستان آمده است: سران 4 كشور در اجلا‌س خود در قزاقستان ، توسعه روابط با يكديگر و نيز رژيم حقوقي درياي خزر را مورد بحث قرار خواهند داد. اين اطلا‌عيه علت اين مسئله كه چرا ايران به عنوان يكي از كشورهاي ساحلي درياي خزر به اجلا‌س مذكور دعوت نشده را ذكر نكرده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

No big deal...

by Ostaad on

Iran and Russian have had extensive meetings lately that covers wide range of geopolitical, defense and economic issues between the two countries. It was no accident that Ahamadinejad's first foreign trip after his "election" was to Russia, and it was there that he got his first congratulatory message from Putin and Medvedev.

Iran and Russia seem to be in sync regarding the Caspian Sea legal regime and one evidence of that was the Russo-Iranian navel "search and rescue" exercise in Iranian waters and ports a short time ago. 

The  meetings are labeled "unofficial" and they seem to be aimed to reign in those Caspian Sea countries that are being wooed by the US and EU. I think Medvedev has made this point clear here:

"The Caspian Sea’s mineral resources have enormous
significance in providing regional and global energy security.
Typically, questions of exploiting and transporting those resources are
of interest not only to the five states surrounding the Caspian Sea,
the so-called Caspian Five, but to our partners outside that region as
well, those who are interested in exploiting these kinds of resources.
We understand this quite well, we are not shutting out but
nevertheless, I would like to specifically emphasise our principal
position. For our part, when it comes to the Caspian Sea, we place
priority on the interests of the Russian Federation and the other
Caspian states. That is the priority we will focus on as we discuss the
rules and principles of Caspian Sea cooperation.

What is our main goal? Without a doubt, it is to
preserve the Caspian Sea for future generations, not allowing it to be
spoiled. In this regard, it is imperative to implement a variety of
actions aimed at exploring and developing the riches that the Caspian
Sea offers, preserving its unique and diverse flora and fauna as well
as valuable species of fish, and reinforcing our multilateral
contractual and legal foundation in preserving the environment."

Source: //www.kremlin.ru/eng/speeches/2009/08/17/1454...