ابهام در معرفی وزیران دولت دهم به مجلس ایران
BBC Persian
20-Aug-2009 (one comment)

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران که پیشتر اعلام کرده بود محمود احمدی نژاد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مهلت دارد که فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند، چند ساعت پس از پایان وقت اداری به خبرگزاری مهر گفته است که این فهرست هنوز به مجلس نرسیده است. محمدرضا باهنر عصر روز چهارشنبه ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) به خبرگزاری مهر گفت: "اگر لیست وزیران امروز از سوی احمدی نژاد به دست ما نرسد، اولین تخلف دولت دهم ثبت خواهد شد".بر اساس ماده ۱۸۸ آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهوری تا دو هفته پس از مراسم تحلیف فرصت دارد که اسامی هیأت وزیران را کبتا به مجلس ارائه کند.با توجه به اینکه مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه ۱۴ مرداد (۵ اوت) در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد مهلت قانونی او برای معرفی وزیرانش به مجلس به پایان می رسد.علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد صبح روز چهارشنبه (۲۸ مردا... >>>

Shifteh Ansari

Was the list returned from Jamkaran?!

by Shifteh Ansari on

I know he had a deadline, but perhaps his list which he must have thrown in Jamkaran for "approval" (as he did last year) has not been returned in time.  Parliament can wait.


Share/Save/Bookmark